กบนอกกะลา 14-09-57 มีดไทยกบนอกกะลา 14-09-57 มีดไทย

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำ

 

ขั้นตอนการทำมีดเหล็กลาย (Clad Damascus) –ของช่างซุ่ย
                ทุกๆขั้นตอนในการทำมีดเป็นวิธีแบบโบราณ ใช้ถ่านไม้รวก( Tribal primitive knives) เป็นเชื้อเพลิงในการเผาเหล็กและโดยใช้แรงงานคน ตีขึ้นรูปด้วยค้อน (Hand Forged)ทำแบบเหล็ก2ชนิดทับซ้อนลวดลายธรรมชาติ กำหนดไม่ได้ เรียกว่า Random Damascus ทำแบบฝังเหล็กกล้าเป็นแกนกลาง เรียกว่า Clad Damascus

 

a.เรานำเหล็ก SK5 เรียงซ้อน สลับ เหล็กอ่อน จำนวน 40 ชั้น

b.นำเข้าเตาเผาเพื่อเชื่อมผสานเนื้อเหล็ก ทั้งสองชนิด ที่อูณหถูมิสูง โดยใช้ถ่านไม้รวก

 

c. ตีเหล็กให้ชั้นระหว่างเนื้อเหล็กทั้งสองชนิด เชื่อมติดกัน

  

d. นำเข้าเตาเผาอีกครั้งเพื่อ ตีเหล็กด้วยค้อนให้เนื้อเหล็กยึด ยาวออก

e. เมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้ว นำมาตัด แล้วพับเข้าหากัน

f. นำเหล็กไปชุบน้ำประสาน เป็นสูตรลับเฉพาะ เพื่อให้เป็นตัวช่วยประสานเนื้อเหล็ก

 
      

g.นำเข้าเตาเผาอีกครั้งและตีเหล็กด้วยค้อน เพื่อผสานเนื้อเหล็ก ในขั้นตอนนี้เราจะได้ชั้นของเหล็ก เป็น 80ชั้น

   

h. เพื่อให้ได้จำนวนชั้นของลายมากขึ้นทำตามขั้นตอนd , e , f , g  อีกครั้งทำให้ขั้นตอนนี้เราจะได้จำนวนชั้นของเหล็ก เป็น 160 ชั้น

 

i. Clad Damascus นำดามัสกัสที่ได้ตัดออกแบ่งเป็นส่วนตามขนาดมีดที่ออกแบบไว้ แล้ว นำเหล็ก S45C หรือเรียกทั่วไปคือเหล็กหัวแดงเป็นเหล็กกล้าที่ใช้สำหรับทำมีดโดยเฉพาะ เป็นแกนกลางแล้วหุ้มด้วย เหล็กดามัสกัสที่เตรียมไว้ 


 

j. นำเหล็กไปชุบน้ำประสาน เพื่อเป็นตัวช่วยประสานเนื้อเหล็ก

  
      

k.นำเข้าเตาเผา แล้วตีเชื่อมประสาน ปั้นขึ้นทรงมีดตามแบบ

 

       l. ใช้เครื่องเจียร  ตะไบ แต่ง ให้ได้มีดตามแบบ และ ขัดผิวด้วยกระดาษทราย

m. นำมีดไป ชุบ อบ ตามสูตรเฉพาะ ซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญ และประสบการณ์
o. นำมีดไปกัดกรดด้วยกรดซัลฟูริกเจือจาง 33.5% (กรดแบตเตอรี่)ประมาณ 1 ชม.เพื่อให้กรดกัดเหล็กส่วนที่เป็นเหล็กอ่อนออก ทำให้เกิดลายบนใบมีด
p. เอามีดขึ้นจากกรดและ ล้างคราบให้สะอาดเช็ดให้แห้ง และนำไปขัดด้วยผ้า ให้สะอาด


 
 
คุณอัตถสิทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 85 ม.13 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 มีดช่างซุยเหล็กลายแห่งบ้านปากบึง โทร. 091-4789961 และ Line add ID : shuiknives