กบนอกกะลา 14-09-57 มีดไทยกบนอกกะลา 14-09-57 มีดไทย

มีดสไตล์ญี่ปุ่น

มีดสไตล์ญี่ปุ่น คริริเดชิ(ุ136KJ) รายละเอียด..
มีดสไตล์ญี่ปุ่น คริริเดชิ(ุ142KJ) รายละเอียด..
มีดสไตล์ญี่ปุ่น คริริเดชิ(ุ140KJ) รายละเอียด..
 
คุณอัตถสิทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 85 ม.13 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 มีดช่างซุยเหล็กลายแห่งบ้านปากบึง โทร. 091-4789961 และ Line add ID : shuiknives
 
 
 
Close